Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022Informace pro rodiče k zápisům k povinné školní docházce
Vážení rodiče,
MŠMT vydalo metodický pokyn Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022, na základě kterého
sděluji tuto informaci:
1. Zápis k povinné školní docházce bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte.
2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce lze podat
 datovou schránku
 e-mailem s el. podpisem
 osobně
 poštou
Pro osobní návštěvu je možné rezervovat termín na tel. čísle 604 269 711.
3. Termín pro podání žádosti je 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021.
4. Termín zápisu je 30. 4. 2021 a v potaz budu brány všechny podané žádosti v určeném
časovém rozmezí.
5. Při zápisu je postupováno dle Kritérií k přijímání k povinné školní docházce.
6. Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, zašle příslušnou žádost
doplněnou o povinné přílohy, tj. vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření
odborného lékaře (dětský lékař).
7. K žádosti doložte kopii rodného listu.
8. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 30. 4. 2021 na webových stránkách školy a
vyvěšen v ZŠ a MŠ.

Ve Chbanech 1. 4. 2021

Mgr. Jiřina Kříčková(ředitelka školy)