O škole

Jsme venkovská základní škola poskytující vzdělání                     od 1. do 4. ročníku.
Škola má 2 třídy. Jsou zde vzděláváni žáci čtyř ročníků (1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník). Vzděláváme žáky s inkluzí a také žáky se sociálním znevýhodněním.

Ke škole patří též mateřská škola, školní družina a jídelna, kde se děti a zaměstnanci stravují.
Zabýváme se tedy výchovou a vzděláváním dětí ve věku         2,5 – 11 let, které pocházejí převážně z obce Chbany a okolních vesnic.

 

žlutá.jpg

Proč si vybrat naši školu

Hlavním záměrem je vytvořit pro děti a rodiče školu, kterou budou rádi navštěvovat, kde se budou dobře cítit.
Zajímavým a pestrým vzdělávacím programem chceme děti připravit do života. Jen člověk se zdravou sebedůvěrou a sebepojetím může prožít šťastný a plnohodnotný život.
Proto rozvíjíme žáky všestranně a navíc podporujeme rozvoj talentu žáků. Každé dítě má v sobě ukryté určité předpoklady pro určitou oblast. Naší snahou je ji nalézt a podpořit další rozvoj dítěte.

Z tohoto důvodu nabízíme dětem i v rámci školní družiny několik zájmových útvarů, ve kterých děti mohou rozvíjet své zájmy a předpoklady.