Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. třídy pro šk.r. 2022/2023

Zápis do 1. třídy pro šk.r. 2022/2023Zápis proběhne v úterý 5. 4. 2022 od 15.00 do 17.00 v budově ZŠ a MŠ Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace

- K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, mají zákonní zástupci možnost zažádat o odklad školní docházky.

Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno si vyzvednout na ředitelství školy nebo při zápisu. Vyplněný formulář je nutné dodat u zápisu.

Bližší informace lze získat na telefonu 731 506 028.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.