Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace

 

Informace pro rodiče k zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

Vážení rodiče,

na základě metodického doporučení Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022 vydávám tuto informaci:

 

 1. Zápis k předškolnímu vzdělávání bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte.
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat

   - datovou schránkou

   - e-mailem s el. podpisem

   - poštou

   - osobně do ZŠ nebo MŠ

 3. Termín pro podání žádosti je 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021.
 4. Termín zápisu je 14. 5. 2021 a budou brány na zřetel všechny podané žádosti v určeném časovém rozmezí.
 5. Při zápisu je postupováno dle Kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy.
 6. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí obsahovat potvrzení lékaře o tom, že je dítě očkováno. K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu.
 7. Pro děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.
 8. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 14. 5. 2021 na webových stránkách školy a vyvěšen v ZŠ a MŠ.

 

Ve Chbanech 14. 4. 2021                                                                                                                              Mgr. Jiřina Kříčková

                                                                                                                                                                             ředitelka školy

 

Informace pro rodiče k zápisu k předškolnímu vzdělávání.docx

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.docx

Žádost o přijetí MŠ.docx