Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Seznam přijatých žáků do první třídy pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých žáků do první třídy pro školní rok 2023/2024Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Kód žáka

Žádost zákonných zástupců

Rozhodnutí ředitelky školy

002

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Odklad školní docházky

003

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijat/a

Poučení: Rozhodnutí byla vydána dne 24. 4. 2023, právní moci nabydou dne 8. 5. 2023. Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněném u ředitelky školy.

 

Ve Chbanech 25. 4. 2023                                              Mgr. Jiřina Kříčková

                                                                                              ředitelka školy