Zdroj: www.clker.com; http://gifgifs.com

Sloveso TO BE

AM - ARE - IS
jednotné číslo
množné číslo
1. já jsem, jsem - I 1. my jsme, jsme - we
2. ty jsi, jsi - you 2. vy jste, jste - you
3. on je, je - he
ona je, je - she
ono je, je - it
3. oni jsou, jsou - they
ony jsou, jsou - they
ona jsou, jsou - they