Zdroj: www.clker.com

Člen neurčitý

Rozhodni, kam člen neurčitý patří a kam ne?
I have car.
I have cars. I have toys. We have toys. We have bell.

I have horse. I have toy. I like horses.
We have car. I like cars.