Zdroj: www.clker.com

Člen určitý - THE

Doplň do vět člen určitý nebo neurčitý.
Před podstatnými jmény je člen určitý, když víme, o čem mluvíme.

I have a doll. I like doll.
I have bell. I like the bell.
I have a ship. I have boat. I like boat.
I have plane. I have car. I like the plane.
I have a dog. I like dog. I like my dog.
You have a dog. You like your dog.