Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Seznam přijatých žáků do první třídy pro školní rok 2024/2025

Seznam přijatých žáků do první třídy pro školní rok 2024/2025Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Kód žáka

Žádost zákonných zástupců

Rozhodnutí ředitelky školy

001

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijat/a

002

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijat/a

003

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijat/a

004

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijat/a

005

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přijat/a

006

Žádost o odklad povinné školní docházky

Odklad školní docházky

Poučení: Rozhodnutí byla vydána dne 26. 4. 2024, právní moci nabydou dne 10. 5. 2024. Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněném u ředitelky školy.

 

Ve Chbanech 26. 4. 2024                                              Mgr. Jiřina Kříčková

                                                                                              ředitelka školy